Op maandag tot en met donderdag staat Sofie Damen voor de groep.
Op vrijdag staat juf Jiska de Waard voor de groep. 

              

 s.damen@pluspunthw.nl                                  j.dewaard@pluspunthw.nl