Op onze school hebben we drie units. Kinderen met een meer dan gemiddelde behoefte aan een veilige, voorspelbare, prikkelarme omgeving (zgn. prikkelmijders) zitten in één van onze Regenboog groepen. Kinderen met leer- en/of gedragsproblemen zitten in één van onze Kameleon groepen. (Hoog)begaafde kinderen worden geplaatst in een Da Vinci groep.
Afhankelijk van de hulp-/onderwijsvraag wordt een kind in één van de drie bovenstaande units geplaatst. Een enkele keer volgt een leerling een deel van het programma van een andere unit. 

Kameleon unit:
Is uw kind een talent, maar is de school of de wereld te ingewikkeld? Wil uw kind wel met de schoolvakken meedoen, maar komt het er niet uit? Heeft uw kind de behoefte aan:
Regenboog unit:
Is uw kind een talent maar merkt het veranderingen snel op en zorgt dat voor onrust bij uw kind? Onderzoekt uw kind de wereld heel grondig? Is uw kind goed in planmatig en stapsgewijs werken? Heeft uw kind de behoefte aan:
Da Vinci unit:
Is uw kind een talent en heeft het een ontwikkelingsvoorsprong? Kan uw kind niet tegen het “stapje voor stapje” onderwijs en verveelt het zich op de basisschool? Heeft uw kind de behoefte aan: