Ouder-links


Hier vindt u tips voor interessante websites aan ouders:

www.onderwijsinspectie.nl
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

www.mijnkindonline.nl
Hoe begeleid je als ouder je kind op Internet? Hoe zorg je dat kinderen zorg