Ouderraad


De ouderraad bestaat uit actieve ouders. De leden van onze ouderraad organiseren samen met het team diverse festiviteiten, zoals: het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest, de schoolreis, sportdag en afscheidsavond van groep 8. Jaarlijks worden de ouders van de ouderraad gekozen. Wij streven naar een vertegenwoordiging vanuit iedere unit.
De ouderraad benoemt uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De ouderraad komt vijf of zes keer per jaar bijeen.
WIj kunnen altijd meer mensen gebruiken, dus mocht u interesse hebben kunt u dit altijd bij de school aangeven.