Voor opvoed- en opgroeivragen over uw kind van 0 t/m 18 jaar kunt u als ouder/opvoeder terecht bij de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige of het consultatiebureau. Als er meer vragen zijn of zorg nodig lijkt, kunnen zij de schakel zijn richting het  Jeugdteam Hoeksche Waard voor verdere hulp. U kunt uiteraard ook zelf contact opnemen met  het jeugdteam voor vragen of hulp. Vragen zoals:
Jeugdteam Hoeksche Waard
Het jeugdteam bestaat uit medewerkers met verschillende deskundigheid, op een breed terrein van welzijn en zorg voor kinderen en gezinnen. Vanuit het jeugdteam krijgt u één vast aanspreekpunt, die samen met u uw vragen in kaart brengt, passende hulp biedt en/ of op zoek gaat naar gespecialiseerde hulp. Hierbij wordt altijd gewerkt vanuit de eigen kracht van het gezin en de ondersteuning die de directe omgeving daarbij kan bieden (zoals familie, vrienden, school, huisarts etc.).  Het jeugdteam werkt  laagdrempelig en biedt zorg dichtbij.  
Meer informatie
Op de website www.jeugdteamHW.nl vindt u meer  informatie over het Jeugdteam Hoeksche Waard, zoals contactgegevens en aanmeldformulieren.
U kunt het jeugdteam maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereiken op nummer 088-1239925 of per mail naar info@jeugdteamHW.nl.

Woont u buiten de Hoeksche Waard dan is er in uw gemeente ook een Jeugdteam. Informatie is te vinden op de website van uw gemeente.