Opvoedinformatie

Alle ouders zijn wel eens onzeker over de opvoeding van hun kind, vooral in overgangsperiodes in de ontwikkeling, bijvoorbeeld van peuter naar kleuter of van tiener naar adolescent. Volgens landelijke en regionale studies gaat het vooral om: – de aanpak van de opvoeding en het ouderschap in het algemeen; – de fysieke ontwikkeling van kinderen: gezondheid en kinderziektes; – ongehoorzaam, lastig of ander problematisch gedrag; – consequent zijn, grenzen stellen, laten gehoorzamen en corrigeren of straffen; – emotionele problemen als zelfvertrouwen, onzekerheid en (faal)angst; – de schoolprestaties van het kind; – de periode van de puberteit.

Kinderen en jongeren ervaren de opvoeding door hun ouders doorgaans als weinig problematisch. De meeste kinderen vinden dat ze een goede band met hun ouders hebben, en als ze al problemen hebben willen ze die wel met hun ouders bespreken. Onenigheid met de ouders ervaren kinderen en jongeren het meest rond thema’s als omgang met broers en zussen en de kamer opruimen. Daarnaast zorgen grof taalgebruik, huiswerk, snoepen en te lang televisie kijken of computeren volgens kinderen en jongeren regelmatig voor onenigheid.

Ouders die concrete vragen over de opvoeding of het opgroeien van kinderen hebben, kunnen terecht op de website www.opvoeden.nl voor gevalideerde en betrouwbare informatie of voor een verwijzing naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij hen in de buurt voor ondersteuning en advies op maat.