Medicijngebruik op school

Sommige kinderen gebruiken medicijnen onder schooltijd. Wannneer het medicijngebruik start, krijgen ouders een formulier mee om in te vullen. Zonder “Toestemmingsformulier voor Het verstrekken van medicijnen op verzoek” mogen wij geen medicatie toedienen. 
Bij iedere wijziging van het medicijngebruik, moet een nieuw formulier worden ingevuld. 

“Toestemmingsformulier voor het verstrekken van medicijnen op verzoek”
Vult u bij (gewijzigd) medicijngebruik op school het volgende formulier in en lever het in bij de leerkracht van uw kind: “Toestemmingsformulier voor het verstrekken van medicijnen op verzoek”