Over onze school 


Onze school kent een lange geschiedenis in Oud-Beijerland. Het is één van de twee scholen voor speciaal basisonderwijs die het eiland rijk is.
 
Het Pluspunt:

 
Onze pedagogische opdracht
Naast een hoge ambitie op het gebied van de schoolse vakken, willen wij kinderen meer mee geven als zij van school af gaan.
 
Onze pedagogische opdracht is gebaseerd op de volgende waarden van ons schoolbestuur ACIS:
- rechtvaardigheid
- weldadigheid
- waardigheid
- vrijheid

Dit vertalen wij door een groot belang te hechten aan de omgang met elkaar. Wij leren de kinderen respectvol met elkaar om te gaan. Dit uit zich in de school door een grote mate van rust en het werken vanuit drie basisregels: N(etjes)A(ardig)R(ustig), afgekort NAR.
Meerdere scholen in de Hoeksche Waard gebruiken NAR of een afgeleide daarvan. Natuurlijk juichen wij dit toe. De oorsprong van deze ontwikkeling ligt bij Het Pluspunt.
 
Onze identiteit
Het Pluspunt is een openbare school voor speciaal basisonderwijs. Dat betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht levensbeschouwelijke, maatschappelijke of culturele achtergrond.
Afhankelijk van de hulp/onderwijsvraag krijgt een kind onderwijs aangeboden. De uitdaging voor ons team ligt in de uniciteit en verscheidenheid van kinderen.