Ik woon buiten de Hoeksche Waard en mijn kind zit niet op een basisschool van SWV  Passend Onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Ik wil graag dat mijn kind naar Het Pluspunt gaat.

Vraag:
Kan ik mijn kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie van het SWV Passend onderwijs in de Hoeksche Waard?

Antwoord:
Het SWV hanteert bij toelating voor Het Pluspunt voor kinderen die niet zijn ingeschreven op een van de basisscholen die behoren tot het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Hoeksche Waard (28.04) de volgende regels:
Voor meer informatie kunt u bellen met  de directeur van Het Pluspunt, Selma Klein, 0186-615403 of de helpdesk van samenwerkingsverband Passend Onderwijs Hoeksche Waard 28.04: 078-6295994.