Ik woon buiten de Hoeksche Waard en mijn kind zit niet op een basisschool van SWV  Passend onderwijs 28.04 (Hoeksche Waard). Ik wil graag dat mijn kind naar het Pluspunt gaat.

Vraag:
Kan ik mijn kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie van het SWV Passend onderwijs in de Hoeksche Waard?

Antwoord:
Het SWV hanteert bij toelating voor ’t Pluspunt voor kinderen die niet zijn ingeschreven op een van de basisscholen van de Hoeksche Waard de volgende regels:
U kunt de directeur bellen van ’t Pluspunt, Ferry van Lier, 0186-615403 of de Helpdesk van het SWV 28.04: 078-6295994.