Het Pluspunt:
Een unieke school voor het ontwikkelen van talenten bij kinderen
die specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hebben.
Een leeromgeving die kinderen het plezier van leren teruggeeft en
hoge verwachtingen heeft van kinderen.
Biedt onderwijs in drie verschillende units.
Expertise in hoogbegaafdheid, autismespectrumstoornis, gedrag en leren
onder een dak.
 

Slideshow

Kalender

                      Obs Het Pluspunt is onderdeel van